PTSD הפרעת דחק פוסט טראומטית והלם קרב

הלומי קרב

פוסט טראומה והטרור בדרום

כמה פעמים שמעתם את הביטוי "נפגע\ת חרדה"? ברוב המקרים הוא נאמר כבדרך אגב, אך יש לכך משמעות כל כך גדולה שאסור להטיל בה דופי. הטרור

PTSD הלם קרב
הלומי קרב

הלם קרב ופוסט טראומה

מאז הקמתה, מדינת ישראל ידעה לא פחות מ-7 מלחמות, שתי אינתיפאדות ואין ספור של מבצעים שונים בגזרות השונות. מהסיבה הזאת ממש בתוכנו חיים לא מעט